SOLARISGROUP.PL SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE UL. F. CHOPINA 32/14, 20-023 LUBLIN
SOLARISGROUP.PL SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE UL. F. CHOPINA 32/14, 20-023 LUBLIN

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI Spełniając obowiązek z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FOTOENERGY SP Z o.o. s siedzibą w Koninie Szarych Szeregów 3 62-500 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym pod numerem KRS 0000861420, REGON: 387093734, NIP 1030001418 (dalej „Fotoenergy”).

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z nami pod adresem e-mail: biuro@solarisgroup.pl, pod numerem telefonu 518 633 043 lub pisemnie na adres siedziby Spółki. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. Świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem strony www.solarisgroup.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. Obsługi procesów reklamacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. Ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  4. Prowadzenia działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  5. Wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c RODO). W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, ich podanie może być warunkiem zawarcia umowy lub może być dobrowolne, ale np. niezbędne do skorzystania z oferowanych przez nas usług lub konieczne dla rozpatrzenia reklamacji.

 

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych:

  1. Naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) tj. m.in. agentom, instalatorom, firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, logistycznym, agencjom marketingowym, towarzystwu ubezpieczeniowemu w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług w celu realizacji umowy łączącej ich z Fotoenergy;
  2. Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe zapisywane są na obszarze Unii Europejskiej i są przekazywane dalej tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania umowy albo na podstawie nadrzędnych przepisów prawnych, bądź jeśli osoba, której dane dotyczą, udzieliła na to zgody lub przekazanie danych jest dopuszczalne z innych powodów zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawnymi.

 

Informujemy, że podczas przetwarzania nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, a Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu. W zależności od celu, okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych może być różny np. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy, zakończenia postępowania reklamacyjnego, cofnięcia zgody lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Po upływie danego okresu Pani/Pana dane są trwale usuwane albo zanonimizowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fotoenergy. Pani/Pana dane nie będą dalej przetwarzane, chyba że Fotoenergy wykaże, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub RODO